Gemeente Wingene

Verdeling noodfonds voor verenigingen: vraag jouw subsidie aan!

Op maandagavond 11 januari werd tijdens de gemeenteraad het subsidiereglement voor de verdeling van het Vlaams noodfonds voor sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen goedgekeurd.

Dit reglement regelt de aanvragen, de voorwaarden en de toekenning van de verschillende subsidies die als rechtstreekse financiële ondersteuning zijn opgenomen in het ondersteuningsplan van de gemeente.

Concreet gaat het over 4 verschillende deelsubsidies:

  • De reguliere werkingssubsidies van alle erkende verenigingen worden verhoogd met 50 % in 2021 en nog eens met 25 % in 2022. Deze actie heeft een totaal budget van € 62.000.
  • Daarnaast kunnen verenigingen een compensatie krijgen voor bewezen niet-recupereerbare kosten die een rechtstreeks gevolg waren van gewijzigde coronamaatregelen.
  • De erkende jeugdbewegingen krijgen de extra coronakosten voor het organiseren van hun ‘zomerkampen in bubbels’ terugbetaald.
  • Er wordt een impulssubsidie van € 41.000 in het leven geroepen die verenigingen een financieel duwtje in de rug kan geven bij bestaande en nieuwe initiatieven in het komende jaar.

Via onderstaande link kan je als vereniging alle praktische informatie raadplegen en de subsidies aanvragen. Verlies de deadlines om aanvragen in te dienen zeker niet uit het oog. Voor sommige aanvragen is dit 31 maart 2021. 

Meer informatie en subsidie aanvragen

Gepubliceerd op  di 12 jan 2021