Gemeente Wingene

Vogelliefhebberbond De Sneppe

doelstelling :

de belangen van de aangesloten vogelliefhebbers behartigen en verdedigen

het geven van tentoonstellingen 

verspreiden van ornithologische studies

praktisch :

jaarlijks wordt tijdens  het eerste weekend van september een vogelshow met vogelbeurs ingericht

2 maal per jaar wordt een bijkomende vogelbeurs georganiseerd en dit de 2de zondag van februari en laatste zondag van november

de leden zijn aangesloten bij de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (KBOF) en ontvangen maandelijks het tijdschrift "De Witte Spreeuwen"

aan de leden wordt de mogelijkheid geboden de jaarlijkse kweekringen te bestellen

de leden worden op de hoogte gehouden van de nieuwe wettelijke richtllijnen en beschikkingen i. v.m. de vogelliefhebberij

Contact

Gilbert Hermie

Adres
Beernemsteenweg 139
8750 WINGENE
Telefoon
051/ 65 60 76
GSM
0495/647262
e-mail
gilbert.hermie@telenet.be