Gemeente Wingene

Vergunning voor het uitstallen van koopwaar - inname openbaar domein

Als ondernemer heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van kledingrekken, groentebakken of andere uitstallingen met koopwaar op het openbaar domein. De vergunning moet je aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een vergunning moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • jouw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente
  • correcte registratie in KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) - als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten
  • conformiteit met eventuele stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
  • eventuele bepalingen in verband met de uitstallingen

De vergunning vermeldt de geldigheid van de toelating. De gemeente kan de vergunning op elk moment weer intrekken.

Procedure

Je kan de aanvraag indienen aan de hand van het digitale aanvraagformulier dat je bovenaan deze pagina terugvindt.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende documenten:

  • inplantingsplan van de bestaande toestand waar je de uitstalling wenst te plaatsen, inclusief
    • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat en voetpadbreedte
    • intekening van alle obstakels (bomen, straatverlichting, ...) in de directe omgeving van de uitstalling
  • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning

Prijs

De aanvraag is gratis.