Gemeente Wingene

Verkeersveilige schoolomgevingen

Een schoolomgeving die zo veilig mogelijk is, is de grootste motivatie voor leerlingen en hun ouders om met de fiets of te voet naar school te komen. Dus staan verkeersveilige schoolomgevingen in onze gemeente al jaren bovenaan op onze prioriteitenlijst. Hieronder kan je overzicht terugvinden van de initiatieven die we de afgelopen jaren genomen hebben. 

Charter Werftransport

Eind 2017 sloeg de gemeente de handen in elkaar met Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA en ondertekenden we het Charter Werftransport. Deze samenwerking draagt bij aan vlot bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat:

  • Alle werftransport in de buurt van scholen wordt tijdens de begin- en de einduren van de schooldag zoveel mogelijk vermeden en tot het strikte minimum wordt beperkt. 
  • Werftransport met tractoren wordt maximaal geweerd uit de bebouwde kom en nabij scholen.
  • Transporten moeten waar mogelijk via de hoofdwegen gebeuren. 

De Dienst Mobiliteit zorgt hierover voor actieve communicatie naar de aannemers, bouwbedrijven, ... die in onze gemeente aan de slag zijn. 

Verkeersveilige heraanleg van schoolomgevingen

De gemeente probeert de schoolomgevingen steeds verkeersveiliger te maken. De afgelopen jaren investeerde 

Een mooi voorbeeld is te zien in Wildenburg met het gloednieuwe fietspad langs de Beernemsteenweg. In de loop van 2020 wordt nog eens 40.000 euro geïnvesteerd in het veiliger maken van de schoolomgevingen op de Hille, in Sint-Elooi en in Sint-Jan. De helft van dit bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Op de Hille en in Sint-Elooi komen vrolijke octupuspalen en -beugels die bestuurders duidelijk moeten maken dat ze een schoolomgeving naderen.

In het centrum van Wingene komen trajectcontroles in de Beernemstraat, Oude Bruggestraat en Tieltstraat. Met deze camera's kan de maximum snelheid van 30 km/uur in deze straten beter afgedwongen worden.

Gemachtigde opzichters

Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat kinderen en ouders veilig kunnen oversteken op drukke kruispunten en aan de schoolpoort. Onze gemeente kan rekenen op zes actieve gemachtigde opzichters. Ze worden op volgende plaatsen ingezet:

  • in de Beernemstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan de Nieuwstraat
  • in de Oude Bruggestraat aan het gemeentehuis
  • in de Beernemsteenweg aan de school van Wildenburg
  • op de N50 ter hoogte van de Boterstraat
  • in de Wingenesteenweg aan het zebrapad aan de kerk van de Hille
  • in de Koolskampstraat ter hoogte van KBC-bank 

In het geval er te weinig gemachtigde opzichters beschikbaar zijn, steekt de lokale politie een handje toe.

Fietsbehendigheidsparcours

Verkeersveilig fietsen naar school of terug naar huis moet je ook leren. Sinds augustus 2019 kunnen scholen en verenigingen gratis een fietsbehendigheidsparcours ontlenen aan de gemeente. Op die manier kunnen scholieren hun fietsbehendigheid oefenen en verbeteren, en zich zo geruster en veiliger in het verkeer bewegen.

Fietsstraten in de buurt van de school 

Verschillende straten in de schoolbuurten zijn ingericht als fietsstraten. Een voorbeeld is de verbinding tussen de Vlasbloemstraat en de Sint-Jozefstraat. Concreet wil dit zeggen dat het gemotoriseerd verkeer steeds voorrang moet verlenen aan fietsers en hen bijvoorbeeld niet mag voorbijsteken. Trappers en stappers eerst dus! 

Schoolroutekaarten

Een school­routekaart is een plat­te­grond van de ruime schoolomgev­ing. Ze duidt de veilig­ste fiets- en wan­del­routes naar school aan. Aan de hand van duidelijke tips en foto’s zien de leer­lin­gen en hun begelei­ders hoe ze op de gevaar­lijke plaat­sen toch veilig kun­nen stap­pen of fietsen. 

De school­routekaart is vooral bedoeld voor leer­lin­gen van het basison­der­wi­js. In de klas is het een kap­stok om te werken rond veilig en milieu­vrien­delijk verkeer. 

Het is ook een hand­ig instru­ment om leer­lin­gen én hun oud­ers te informeren over veilige school­routes. Op die manier over­tu­igt een school­routekaart mensen om meer te fiet­sen en te stappen. 

Hieronder vind je per school de schoolroutekaarten terug.