Gemeente Wingene

Verwarmingstoelage Vlaams stookoliefonds

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen, zoals de verwarmingstoelage. Onder bepaalde voorwaarden kan je een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

Voor wie?

Categorie 1: personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen

Op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds zijn de actuele grensbedragen terug te vinden

Categorie 3: personen met schuldenoverlast

Je geniet een collectieve schuldenregeling OF een schuldbemiddeling EN bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Voor het raadplegen van de actuele bedragen en meer uitleg over de personen die recht hebben, verwijzen we graag naar de website van het verwarmingsfonds

Voorwaarden

1. Je gebruikt een van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

 Niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen

2. Aanvraag binnen 60 dagen na levering

3. Behoren tot een van de drie categoriën

Procedure

Denk je recht te hebben op een verwarmingstoelage? Kom dan langs in het sociaal huis:

 • woensdag van 8.30 - 12.00 u.
  Gemeentehuis Wingene - loket sociaal huis
  Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
  sdf
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 u.
  sociaal huis
  Marktplein 5, 8750 Zwevezele

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de persoon wiens naam op de factuur staat
 • originele leveringsfactuur
 • rekeningnummer
 • voor categorie drie: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar