Gemeente Wingene

Vissen

Digitaal formulier

De visvijvers, gelegen in het sportpark van Wingene en het Kasteelpark, zijn jaarlijks geopend van 1 april tot en met 30 november.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om:

  • de visvijver periodiek te sluiten indien dit nodig geacht wordt
  • de visvijver volledig ter beschikking te stellen van een door hun aangewezen organisatie

Voor wie?

Het vissen in de visvijvers is enkel toegankelijk voor inwoners van de gemeente met een visverlof.

Voorwaarden

Iedereen die wenst te vissen in de vijvers dient voorafgaandelijk een visverlof aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Het is verboden te vissen in de afgebakende paaizones.

Volgende regels gelden: 

  • Niemand kan aanspraak maken op een vaste, voorbehouden plaats. Er dient een onderlinge afstand van vijf meter tussen elke visplaats in acht te worden genomen.
  • Alle gevangen vis mag meegenomen worden met uitzondering van snoek kleiner dan 50 cm, karper en zeelt kleiner dan 25 cm, gewone voorn en rietvoorn kleiner dan 12 cm.
  • Kinderen beneden de twaalf jaar mogen niet vissen zonder toezicht.
  • Indien leefnetten gebruikt worden, moeten deze een lengte hebben van minimum 1,50 meter en een doorsnee van minimum 40 cm voor het leefgedeelte.
  • Er mag alleen gevist worden vanaf de oever met twee hengels. Zowel de peur als de werphengel worden met een hengel gelijkgesteld. Onder hengel wordt verstaan elk tuig met één enkele of één meervoudige haak.
  • Het is verboden schadelijke stoffen te gebruiken, zoals bedwelmende lokazen.
  • Het is verboden onder het ijs te vissen.

Procedure

Een visverlof kan je ophalen in het gemeentehuis bij het Vrijetijdspunt in het gemeentehuis. 

Prijs

Gratis

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart