Gemeente Wingene

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie

In 13 Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas) maak je aanspraak op 6% i.p.v. 21% BTW bij sloop- en herbouw.

Particulieren die NIET in één van deze 13 steden wonen kunnen vanaf 7 maart 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. 

U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.

De premie zelf bedraagt 7.500 euro en wordt binnen de 3 maanden na aanvaarden van het geleverde bewijs van sloop uitbetaald.

Voorwaarden

De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

De premie wordt toegekend:

  • voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning 
  • tijdelijk ook voor aparte aanvragen voor sloop en heropbouw:
    • als de vergunning voor de sloop werd aangevraagd (of het plan tot slopen werd gemeld) in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
    • en als de vergunning voor de heropbouw werd aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Procedure

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen ingediend tussen 1/10/2018 en 28/2/2019, dient de premie uiterlijk op 30/4/2019 te worden aangevraagd.

Voor aanvragen van omgevingsvergunningen ingediend tussen 1/3/2019 en 31/10/2019, dient de premie aangevraagd te worden binnen de maand na indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Die aanvraag gebeurt in 2 stappen via de webapplicatie op www.energiesparen.be.