Gemeente Wingene

Voetgangerscirkel

Wingene heeft nu ook een 'voetgangerscirkel'. Op dinsdag 26 september werd de gloednieuwe voetgangerscirkel ingewandeld samen met de seniorenraad. De voetgangerscirkel is een uitgestippelde wandelroute van zo’n 3,1 kilometer die voor iedereen toegankelijk is, ook voor minder mobiele mensen.

Volledig toegankelijke wandellus

“Het parcours van de voetgangerscirkel werd mee vormgegeven door de seniorenraad die die route eerst uittestte op vlak van toegankelijkheid. Op basis van hun feedback werd de route lichtjes aangepast om zo volledig klaar te zijn voor het brede publiek”, vertelt schepen Tom Braet. Op dinsdag 26 september werd de route officieel ingewandeld in aanwezigheid van de betrokken gemeentelijke diensten en de seniorenraad.

De wandelroute werd uitgestippeld om breed toegankelijk te zijn voor iedereen. Je kan de route dus al dan niet afleggen met hulpmiddelen zoals een wandelstok, een rollator, een buggy of rolstoel. “De route kan je volgen door de grondmarkeringen met het logo van 10.000 stappen te volgen. Je hoeft er in principe geen plannetje voor te hebben, de grondmarkeringen brengen je naar de juiste richting”, vertelt schepen Jens Danneels. “Volg je de route graag op papier? Dan kan je een flyer oppikken in het gemeentehuis, lokaal dienstencentrum Amphora of recreatiebad de Alk. De route vind je daarnaast op de achterzijde van het gemeentelijke infoblad die deze week in alle bussen valt. Ten slotte staat de route ook aangeduid op het startbord aan de Alk.”

Ouderen en hulpbehoevenden aanmoedigen om te wandelen

Op de voetgangerscirkel ondervinden wandelaars geen obstakels of moeilijke drempels. Daarnaast zijn er voldoende rustplaatsen (banken) voorzien. Langs de wandelroute vind je zowel het gemeentehuis, handelszaken, de kerk, AED’s, sportpark en het lokaal dienstencentrum Amphora. “Met dit initiatief willen we ouderen en hulpbehoevende mensen een veilige wandelroute aanbieden en bezoekers van haar dienstencentrum Amphora aanmoedigen om de wandeling te doen”, vertelt schepen Tom Braet.

“De lancering van de voetgangerscirkel kadert in het project ‘Beweegvriendelijke buurten’ waarbij we elk jaar inzetten op een mooie campagne waarbij we op een laagdrempelige manier onze inwoners aan het bewegen willen zetten. Samen blijven we streven naar een gezonde gemeente!”, sluit schepen Jens Danneels af.

Vind hier de gpx van de voetgangerscirkelĀ of scan de QR-code hieronder: