Gemeente Wingene

Voor een duurzame toekomst

In het kort

We zetten in op een duurzame omgeving voor de komende generaties. We geven het voorbeeld om anderen te stimuleren en te sensibiliseren.

 

In beeld 

Aan het woord

In het lang...

Tijd voor actie

De toekomst ligt in onze handen: van overheid én burgers. We nemen onze rol op in de strijd tegen klimaatverandering met een realistisch, kwalitatief en betaalbaar klimaatbeleid. We geloven daarbij in onmiddellijke actie en de samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven om een van de grootste uitdagingen in de wereld gezamenlijk aan te pakken.

 

Het goede voorbeeld geven

Als gemeente engageren we ons, door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens veertig procent te verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, te voorkomen. We kijken als gemeente in eerste instantie naar onszelf en proberen ons energieverbruik drastisch te verminderen. Zo kiezen we bij dienstverplaatsingen zoveel mogelijk voor de fiets, schakelen we over op led bij openbare verlichting en installeren we zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling in recreatiebad de Alk. Door het aanleggen van waterbuffers en overstromingsgebieden werken we verder aan een goede waterbeheersing.

 

Samen sterk! 

Maar dat is niet genoeg. De samenwerking met inwoners en bedrijven is cruciaal. We helpen bijvoorbeeld graag bij de begeleiding van renovaties van woningen en bedrijfsgebouwen. Of we zetten in op verkeersveiligheid zodat al onze inwoners veilig met de fiets of te voet naar de school, het werk of de sportclub kunnen.