Gemeente Wingene

Algemene informatie over het project

Wat houdt het project in?

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 350 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de Blauwhuisbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Tegelijk voeren we werken uit waardoor het mogelijk wordt om in de toekomst het afvalwater van nog eens 600 inwoners van Hertsberge aan te sluiten.

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Hazelnotedreef, Bremdreef, Bosbessendreef, Vlierbessendreef en Varendreef.

Alle afvalwater van de Vorsevijvers wordt verzameld in een pompstation in de Bosbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Deze persleiding loopt langs de Bremdreef, langs de geplande fietsdoorsteek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Oude Bruggeweg. Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Waterlopen

Daarnaast laten de VLM en de provincie werken uitvoeren die het overstromingsrisico in de Vorsevijvers zullen verkleinen. De Blauwhuisbeek, die momenteel ingeklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen, wordt verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef. Daarnaast wordt een natuurlijke overstromingszone aangelegd in het weiland langs de Bosbessendreef. Een deel van het perceel wordt bebost. Een wandelpad zal het geheel ontsluiten.

Vernieuwen wegenis en trage doorsteek

De geplande rioleringswerken zijn ook de stimulans om de wegenis in het volledige gebied te vernieuwen en een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan te leggen tussen de Bremdreef en de Oude Bruggeweg.

Vernieuwing van nutsleidingen

Het gemeentebestuur besliste om samen met deze werken nieuwe openbare ledverlichting te installeren. De resterende bovengrondse leidingen in het projectgebied komen ondergronds.

Fasering

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Telenet) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze werkzaamheden werden ondertussen grotendeels uitgevoerd. Telenet voert de komende weken nog werken uit om het volledige net ondergronds te brengen. Daarna kunnen de resterende oude verlichtingspalen worden vervangen door nieuwe.

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke duur
1* Grondwerken verleggen Hertsbergebeek Half september 2 maanden
1 Pompstation, Bremdreef, Oude Bruggeweg Half september 8 maanden
2 Bosbessendreef, Varendreef, Vlierbessendreef Half juni 2021 6 maanden
3 Hazelnotedreef Begin mei 2021 2 maanden
4 Overstromingszone Half september 1 jaar

Timing

Half september start aannemer De Witte met de werken. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen deze werken ongeveer anderhalf jaar duren.