Gemeente Wingene

Vraag een gratis koolstofscan aan en verhoog het organisch gehalte in je bodem

Koolstof opslaan in de bodem is niet alleen goed voor het klimaat, het komt ook de landbouwer ten goede. Het levert een betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer
biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant op.

De motor van een gezonde bodem is bodemorganische koolstof. Een bodem in goede conditie heeft een groot waterbergend vermogen - belangrijk bij toenemende droogte - en bevordert infiltratie en drainage, van belang bij toenemende wateroverlast. Extra koolstofopslag in de
bodem is ook interessant om stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer tegen te gaan en helpt dus klimaatopwarming tegen te gaan.

Wil je koolstoflandbouw actief benutten, dan is de succesvolle toepassing van de technieken een van de vereisten. Een gratis koolstofscan met steun van het PDPO-project “Lokaal carbon farming opschalen in West-Vlaanderen” kan jou daarbij helpen. Een adviseur van Inagro brengt de mogelijkheden voor jouw bedrijf in kaart en reikt je succesvolle technieken aan rekening houdend met jouw teeltrotatie.

Meer info

Heb je interesse in een gratis koolstofscan? Neem dan contact op met Tom Van Nieuwenhove van Inagro via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.
Wil je meer weten over carbon farming? Surf naar www.inagro.be/carbonfarming.