Gemeente Wingene

Vraag een gratis koolstofscan aan en verhoog het organisch gehalte in je bodem

Bij een koolstofscan wordt in eerste instantie ingegaan op het belang van de verhoging van organisch materiaal in de bodem. Vanuit de specifieke bedrijfsvoering worden potenties en de meest veelbelovende technieken bekeken en hoe die in de praktijk kunnen gebracht worden. Bijkomend worden bijhorende kosten en baten afgewogen.

De motor van een gezonde bodem is bodemorganische koolstof. Een bodem in goede conditie heeft een groot waterbergend vermogen, belangrijk bij toenemende droogte, en bevordert infiltratie en drainage, van belang bij toenemende wateroverlast.

Omdat extra koolstofopslag ook de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer tegengaat, is het een belangrijk element in de strijd tegen de klimaatopwarming

Heb je interesse in een gratis koolstofscan? Neem contact op met Inagro via 051 27 33 45 of franky.coopman@inagro.be.