Gemeente Wingene

Waarom ga je stemmen?

Op zondag 9 juni worden vertegenwoordigers verkozen voor het Vlaamse Gewest- en Gemeenschapsparlement, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europese Parlement.

Je ontvangt in het stembureau dan ook drie stembiljetten (een wit voor de Kamer, een roze voor het Vlaams Parlement, een blauw voor het Europees Parlement).

Ben je 16 of 17 jaar of een EU-onderdaan dan ontvang je enkel een formulier om je stem voor het Europese Parlement uit te brengen.

De stemming is geheim en verplicht

Voor de verkiezingen van de Kamer, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen ben je, als je geregistreerd bent in een Belgische gemeente, verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen zodra je 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen. Hiermee wordt bedoeld dat je een oproepingsbrief ontvangt en je het stemhokje van je stembureau moet binnengaan.

De stemplicht telt niet voor 16- en 17-jarigen. Daarbij is het optioneel om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.