Gemeente Wingene

Wat als je niet kan gaan stemmen?

Lees hier meer over wie moet gaan stemmen

Indien je niet kan gaan stemmen op 9 juni (verplicht) heb je twee opties:

  • Ofwel geef je een volmacht
  • Ofwel kan je je onthoudingsredenen doorsturen naar de vrederechter van jouw kanton die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn (neem contact met ons op om de contactgegevens van jouw vrederechter te krijgen).

Stemming per volmacht

Lees hier meer over het stemmen per volmacht.

Een volmachtformulier kan je hier meteen invullen digitale volmacht

Je kan het ook zelf afdrukken via vermelde website of haal je op bij de dienst bevolking (een bezoek aan de dienst is aangeraden want ingevuld met officiële gegevens). Ben je zelfstandige of verblijf je in het buitenland dan heb je ook een toestemming van de burgemeester of zijn afgevaardigde nodig.

  • De dag voor de verkiezingen (zaterdag 8 juni - 9u-12u) is de laatste dag voor het in orde brengen van een volmacht voor zelfstandigen of voor personen die wegens tijdelijke afwezigheid in het buitenland verblijven (burgemeester of afgevaardigde attesteert mits voorlegging van bewijsstukken en/of een verklaring op eer).
  • Voor de andere geldige redenen tot het verlenen van een volmacht, is het mogelijk om tot op de dag van de verkiezingen bij de dienst bevolking langs te komen (zondag 9 juni - 8u-14u). We raden dit echter af gezien je zelf ook voldoende tijd moet voorzien voor het ondertekenen van dit formulier door je werkgever, school, dokter, ... .

Opgelet: het volmachtformulier van een minderjarige kiezer (16-17 jaar; Europees Parlement) verschilt van dat van een meerderjarige kiezer.

Opgelet: voor volmachten van Belgen in het buitenland gelden specifieke bepalingen. Neem hiervoor contact op met de dienst bevolking. 

Belangrijke info voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet eerst stemmen in zijn/haar eigen stembureau. Vervolgens wordt de stem van de volmachtgever uitgebracht in zijn/haar stembureau.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (en dus daarbij een stempel heeft gekregen in het eigen stembureau).

Opgelet: je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Je hebt daarbij een papieren oproepingsbrief nodig.