Gemeente Wingene

Wat als je niet kan gaan stemmen op 13 oktober?

De stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd) is afgeschaft voor wat betreft de lokale en provinciale verkiezingen (op 13 oktober 2024). Burgers genieten voor die verkiezingen vanaf nu van stemrecht. Dit houdt in dat je niet meer verplicht bent om te gaan stemmen.

Opgelet: De afschaffing van de stemplicht geldt enkel voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Je traditionele oproepingsbrief is dan ook eerder een uitnodigingsbrief.

Stemming per volmacht

Wil je daarentegen gaan stemmen maar ben je verhinderd, dan kan je een volmacht geven. Daarvoor zijn een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist.

De volmachtkrijger moet die documenten op de verkiezingsdag meebrengen naar het stembureau. Om misbruik van volmachten te voorkomen, wordt een lijst opgesteld van de kiezers die een volmacht hebben uitgeoefend. Het ronselen van volmachten is strafbaar.

Volmachtformulier

Een volmachtformulier druk je zelf af via vermelde website of haal je op bij de dienst bevolking. Daarnaast heb je ook een attest nodig.

Deze attesten worden afgeleverd door je werkgever, je religieuze overheid, je arts, de directie van de instelling waar je studeert of de directie van de inrichting waar je verblijft. Ben je schipper, marktkramer of kermisreiziger dan levert de burgemeester dit attest af. Verblijf je in het buitenland dan heb je naast een attest van de burgemeester ook bewijsstukken nodig.

Langskomen bij Contactpunt 1750 voor een volmacht of een attest van de burgemeester kan tijdens de openingsuren, maar ook op:

  • De dag voor de verkiezingen (zaterdag 12 oktober - 9u-12u) is de laatste dag voor het in orde brengen van een volmacht voor personen die wegens tijdelijke afwezigheid in het buitenland verblijven (burgemeester of afgevaardigde attesteert mits voorlegging van bewijsstukken).
  • Voor de andere geldige redenen tot het verlenen van een volmacht, is het mogelijk om tot op de dag van de verkiezingen bij het loket burgerzaken langs te komen (zondag 13 oktober - 8u-12u). We raden dit echter af gezien je zelf ook voldoende tijd moet voorzien voor het ondertekenen van dit formulier/het attest door je werkgever, school, dokter, ... .

Lees hier meer over het stemmen per volmacht.

Belangrijke info voor de volmachtkrijger

De kiezer die niet zelf gaat stemmen, is de volmachtgever. De kiezer die gaat stemmen in de plaats van de volmachtgever, is de volmachtkrijger.

Een volmacht geldt voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever uitgenodigd is. De volmachtkrijger moet dus stemrecht hebben voor minstens dezelfde verkiezingen als die waarvoor de volmachtgever stemrecht heeft.

De volmachtkrijger mag slechts 1 volmacht aanvaarden.

Er zijn 2 documenten nodig om een volmacht te geven:

  • het volmachtformulier A95 waarmee de volmachtgever een volmacht geeft aan de volmachtkrijger. Beide personen moeten het volmachtformulier ondertekenen.
  • een attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest dat is, hangt af van de reden waarom de kiezer een volmacht geeft. Dat attest moet bij het volmachtformulier gevoegd worden.

De volmacht met een verklaring op erewoord is afgeschaft. Dit werd gebruikt wanneer een kiezer geen bewijsstukken kon voorleggen dat die in het buitenland zat. De verklaring op erewoord kan vanaf de eerstvolgende lokale verkiezingen niet meer gebruikt worden om een volmacht te geven. De enige mogelijkheid die het Kiesdecreet vermeldt, is het voorleggen van bewijsstukken.

De volmachtkrijger moet eerst stemmen in zijn/haar eigen stembureau. Vervolgens wordt de stem van de volmachtgever uitgebracht in zijn/haar stembureau.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier A95
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen uitnodigingsbrief (met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd en dus daarbij een stempel heeft gekregen in het eigen stembureau).
  • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever
  • het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.

Opgelet: je kan geen volmacht uitoefenen als je enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Je hebt daarbij een papieren oproepingsbrief nodig.