Gemeente Wingene

Wat is digitale inclusie?

Digitale uitsluiting voorkomen

Uit de meest recente ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar liefst 39% van de Belgen zwakke digitale vaardigheden heeft. Daarbovenop maakt 7% nooit gebruik van het internet. Dat betekent dat bijna 1 op 2 Belgen een verhoogd risico loopt op digitale uitsluiting. Concreet hebben zij moeite met online bankieren, hun kinderen inschrijven voor een vakantiekamp, het opzoeken van openingsuren of bus- en treinregelingen … Zelfs solliciteren voor een job verloopt vandaag heel vaak digitaal.

Iedereen is vatbaar voor digitale uitsluiting. Hoewel sociaal kwetsbare groepen meer risico lopen, zijn er zeker ook hoogopgeleiden en jongeren die digitaal achterophinken.

Actieplan digitale inclusie in Wingene

Als gemeente hebben we een actieplan voor digitale inclusie klaar. Het bundelt acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de digitale samenleving. Ons plan gaat heel breed: van 'kwalitatieve toegang tot internet en digitaal materiaal voor iedereen' tot 'inzetten op digitaal inclusieve dienstverlening' (bijvoorbeeld door ondersteunende maatregelen te voorzien wanneer we nieuwe digitale dienstverlening uitrollen). 

Meer info over digilessen, digihulp en het digipunt vind je hier.