Gemeente Wingene

Water oppompen

Tijdens drogere periodes zijn beken en bufferbekkens gegeerde bronnen van water. We zetten nog even de belangrijkste regels over watercaptatie op een rijtje.

Oppompen of capteren

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder. Dit geldt zowel voor de grachten en beken in het beheer van de provincie als de gemeente.

Een melding voor een tijdelijke onttrekking kan gebeuren via het e-loket, een machtiging voor een permanente captatie kan eveneens online.

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

Waar er een onttrekkingsverbod geldt, kun je raadplegen of op de kaart met onttrekkingszones van de VMM of via de webpagina van West-Vlaanderen.

Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, zal de kaart meteen geactualiseerd worden.

Bufferbekkens in onze gemeente

Tijdens periodes van droogte stellen we als gemeente het water in het bufferbekken op de industriezone Hille Zuid, in de Ruddervoordestraat en in de Willemstraat ter beschikking van land- en tuinbouwers, zolang de voorraad strekt.

Meer informatie?

Meer informatie? Contacteer de dienst Milieu en Klimaat.