Gemeente Wingene

Water oppompen

Tijdens drogere periodes zijn beken en bufferbekkens gegeerde bronnen van water. We zetten nog even de belangrijkste regels over watercaptatie op een rijtje.

Water uit de beek: wat kan en wat kan niet?

  • Het oppompen van water uit een beek kan enkel voor het beregenen van percelen die grenzen aan deze beek.
  • Het afdammen van beken is niet toegelaten.
  • Laat jouw opzuigelementen niet zomaar achter wanneer er niet gepompt wordt. Zo vermijd je meteen ook schade.
  • Bij extreme droogte kan de provinciegouverneur een captatieverbod instellen. Volg de berichtgeving hierover goed op via de website van de gemeente of de provincie.

De provinciale diensten kijken steeds nauwer toe op het naleven van deze regelgeving. Bij overtreding zijn de gevolgen zwaar en de boetes hoog.

Bufferbekkens in onze gemeente

Tijdens periodes van droogte stellen we als gemeente het water in het bufferbekken op de industriezone Hille Zuid en in de Ruddervoordestraat ter beschikking van land- en tuinbouwers, zolang de voorraad strekt.

Aan het bufferbekken in de Ruddervoordestraat is een gebruiksvriendelijk aftappunt ingericht. Wil je graag water aftappen? Vraag dan een badge aan via bovenstaand e-formulier, de kostprijs van deze badge bedraagt 25 euro.

Meer informatie?

Meer informatie? Contacteer de dienst Milieu en Klimaat.