Gemeente Wingene

We winnen de prijs voor 'Beste Archeologieproject'

Op de Cultuursoirée van Midwest won onze gemeente de prijs van ‘Beste Archeologieproject’. De gemeente ontving de prijs naar aanleiding de organisatie van de archeologiedagen en de update van de regionale archeologiekoffer met de titel ‘Archeo-logisch toch!’.

Het educatief pakket 'Archeo-logisch toch!' - ook wel bekend als de archeologiekoffer - was al ruim 10 jaar in gebruik en aan een grondige update toe. Niet alleen werd de algemene look-and-feel van het drukwerk gemoderniseerd, ook zijn nieuwe inzichten uit 10 jaar archeologisch onderzoek meegenomen in de opdrachten én - niet onbelangrijk - werd ook het archeologisch bodemarchief van Wingene geïntegreerd in het educatief pakket.

Onze gemeente trad immers pas in 2021 toe tot de werking van IOED RADAR en verdiende zo ook een plaatsje in de archeologiekoffer. Om die reden lanceerde Wingene - tijdens de Archeologiedagen eind mei 2023 - de geactualiseerde versie van 'Archeo-logisch toch!' in CC de Feniks. Tijdens dit evenement kregen jongeren een spoedcursus archeologie. Ze leerden aan de hand van allerlei praktische opdrachten werken zoals een archeoloog. Dat kan ook in onze regio, archeologie is immers in ieders achtertuin aanwezig.

“Archeo-logisch toch!' is bedoeld voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het lager - en de eerste graad van het secundair onderwijs. De opdrachten zijn opgebouwd rond archeologische vondsten uit de ruime regio Roeselare. De koffer is gratis te ontlenen. De koffer bevat onder meer een handleiding voor de leerkracht, 20 spoedcursussen, 10 opdrachtenbundels, 10 archeo-kits en een USB-stick met de digitale bestanden (handleiding, stagebladen, presentatie, enz.).

We danken de vzw Casa Blanca die de actualisatie van de archeologiekoffer heeft uitgevoerd op basis van de aanwijzingen en input die de intergemeentelijke onroerenderfgoedcel RADAR hen heeft aangereikt.

Gepubliceerd op  ma 10 jun 2024