Gemeente Wingene

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) en dienstverleners zijn verplicht om een wekelijkse rustdag te hebben. Deze rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. 

Tijdens deze periode is het verboden om :

 • toegang te verlenen tot de vesting
 • producten rechtstreeks te verkopen
 • diensten rechtstreeks te verlenen
 • aan huis te leveren

Voorwaarden

 • Je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken
 • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
 • Je houdt de gekozen rustdag minstens drie maanden aan

Uitzonderingen

Ter gelegenheid van bijzondere of voorbijgaande omstandigheden (vb. kermissen, avondmarkten) kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen van maximum vijftien dagen per jaar toestaan voor eenzelfde wijk of deelgemeente. Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

De afwijking kan worden toegestaan op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars.

Het verzoek wordt schriftelijk aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag vermeldt : 

 • de naam of namen van de aanvragende handelaar(s)
 • het handelsgebied
 • de datum of data waarvoor de afwijking zou gelden

Voor 2024 heeft het college volgende afwijkingen vastgesteld voor Wingene en Zwevezele : 

 1. Weekend van de klant : zondag 6 oktober 2024
 2. Koopzondagen in de maand december: zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 december 2024

Voormelde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenzins verplicht. De gegeven afwijkingen verplichten niet tot het sluiten op een andere dag.

Voor het grondgebied Wingene worden volgende afwijkingen vastgesteld : 

 1. Septemberkermis: zondag 1 september en woensdag 4 september 2024

Voor Zwevezele gelden volgende afwijkingen:

 1. Paasmaandag: 1 april 2024
 2. Pinstermaandag: 20 mei 2024
 3. Wapenstilstand: maandag 11 november 2024