Gemeente Wingene

Wekelijkse rustdag

Kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels) en dienstverleners zijn verplicht om een wekelijkse rustdag te hebben. Deze rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. 

Tijdens deze periode is het verboden om :

 • toegang te verlenen tot de vesting
 • producten rechtstreeks te verkopen
 • diensten rechtstreeks te verlenen
 • aan huis te leveren

Voorwaarden

 • Je sluit je handelszaak 24 uur ononderbroken
 • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag
 • Je houdt de gekozen rustdag minstens zes maanden aan

Uitzonderingen

Ter gelegenheid van bijzondere of voorbijgaande omstandigheden (vb. kermissen, avondmarkten) kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen van maximum vijftien dagen per jaar toestaan voor eenzelfde wijk of deelgemeente. Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan.

De afwijking kan worden toegestaan op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars.

Het verzoek wordt schriftelijk aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag vermeldt : 

 • de naam of namen van de aanvragende handelaar(s)
 • het handelsgebied
 • de datum of data waarvoor de afwijking zou gelden

Voor 2021 heeft het college volgende afwijkingen vastgesteld voor Wingene en Zwevezele : 

 1. Paasmaandag : 5 april 2021
 2. Pinkstermaandag : 24 mei 2021
 3. Hille kermis : zondag 20 juni 2021
 4. Weekend van de klant : zondag 3 oktober 2021
 5. Koopzondagen in de maand december: zondagen 12, 19 en 26 december 2021

Voormelde afwijkingen gelden voor gans het grondgebied van de gemeente. De onderworpen handelaars mogen van voormelde afwijking gebruik maken, maar zijn hiertoe geenzins verplicht. De gegeven afwijkingen verplichten niet tot het sluiten op een andere dag.

Voor het centrum van Wingene werden volgende bijkomende afwijkingen vastgesteld : 

 • maandag 1/3/2021 tem zondag 7/3/2021
 • maandag 8/3/2021 tem zondag 14/3/201
 • maandag 15/3/2021 tem zondag 21/3/2021
 • maandag 22/3/2021 tem zondag 28/3/2021
 • maandag 29/3/2021 tem zondag 4/4/2021
 • maandag 5/4/2021 tem zondag 11/4/2021
 • maandag 12/4/2021 tem zondag 18/4/2021
 • maandag 19/4/2021 tem zondag 25/4/2021
 • maandag 26/4/2021 tem zondag 2/5/2021