Gemeente Wingene

Werken Beernemstraat (N370) heraanleg oversteekplaats

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt de oversteekplaats op de Beernemstraat (N370) in Wingene ter hoogte van het sportcentrum en het zwembad de Alk opnieuw aan. Hierdoor zal vanaf 24 juni 2024 de Beernemstraat volledig afgesloten zijn tot en met 23 augustus 2024.

Wat verandert er? 

De heraanleg van de oversteekplaats omvat meerdere verbeteringen om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verhogen. De rijweg wordt smaller gemaakt bij de oversteekplaats, waardoor voertuigen automatisch afremmen. Dit zorgt ervoor dat zwaar verkeer in de zone 30 langzamer rijdt, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid bevordert. Aan de zijde richting Wildenburg wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. De rijweg krijgt een nieuwe laag asfalt en de wegmarkeringen worden vernieuwd om duidelijk aan te geven dat dit een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers is.

Na voltooiing van de werkzaamheden zal er een volwaardige aansluiting zijn met de ontwikkeling 'Hof van Wingene', Den Tap, Sint-Annaweg en het sportpark Wingene.

Timing

De heraanleg van de oversteekplaats wordt in twee fasen uitgevoerd:

Fase 1: tot aan het bouwverlof

Tijdens deze fase wordt de oversteekplaats volledig heraangelegd. De rijweg wordt versmald, zodat voertuigen afremmen en de verkeersveiligheid toeneemt. Ook wordt aan de zijde richting Wildenburg een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Dit zorgt voor een veilige en duidelijke doorgang voor fietsers.

Tijdens de verlofperiode van de aannemer kan het beton uitharden en zal er geen activiteit zijn op de werf maar blijft de weg wel afgesloten. 

Fase 2: na het bouwverlof

Na het bouwverlof worden de asfalteringswerken uitgevoerd en worden de wegmarkeringen vernieuwd. Op deze manier wordt er duidelijk aangegeven dat dit een oversteekplaats is voor zowel fietsers als voetgangers. Hierdoor wordt de veiligheid en herkenbaarheid van de oversteekplaats verder verbeterd.

De timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Volg de werken op de voet

Omleiding

Voetgangers en fietsers

Voetgangers kunnen de Beernemstraat ter hoogte van de oversteekplaats tijdens de gehele werken niet betreden. Er wordt een omleiding voorzien via de Sint-Annaweg, de Futselstraat en de Pastoor Termotestraat.

Ook fietsers kunnen geen gebruik maken van de Beernemstraat ter hoogte van de oversteekplaats. Zij volgen de omleiding via de Sint-Annaweg, de Futselstraat en de Pastoor Termotestraat.

Gemotoriseerd verkeer

Voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen wordt tijdens de werkzaamheden een omleiding ingesteld via de Oude Bruggestraat (N327), Tieltstraat (N327) en H. Sacramentstraat (N327a). Om een vlotte doorstroming te garanderen, geldt er een tijdelijk parkeerverbod in de Tieltstraat (N327).

Vrachtverkeer (+3,5T):

Voor doorgaand zwaar verkeer gelden ook specifieke omleidingen:
  • Verkeer van Zwevezele naar Beernem wordt omgeleid via Hille (N50), Kortrijksestraat (N50), Proosdijstraat (N368), Wellingstraat (N368) en de Hubert d’Ydewallestraat (N368).
  • Verkeer van Beernem naar Zwevezele volgt een route via de E40 richting Brussel tot aan het op- en afrittencomplex Aalter (nr. 11), vervolgens de N37 tot aan de Brugsesteenweg (N50) en tenslotte de N50 naar Zwevezele.

 

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden zullen de bussen van lijnen 280 en 281 van De Lijn worden omgeleid. Er geldt een aangepaste dienstregeling voor de route van Wingene naar Doomkerke, De Zande en Beernem.
 

Handelaars en bereikbaarheid

  • Tijdens de werken in de Beernemstraat blijven handelaars bereikbaar via de H. Sacramentstraat of de Oude Bruggestraat.
  • De parkings van De Alk, het sportpark Wingene, CC De Feniks en de begraafplaats blijven bereikbaar via de H. Sacramentstraat.
  • Het Foodtruckfestival van 12/7/24 t.e.m 14/7/24 blijft bereikbaar via de Heilig Sacramentstraat, aan de zijde van Beernem. Parkeergelegenheid is beschikbaar in de Rozendalestraat.
  • Na het bouwverlof zal de parking van de Alk en CC de Feniks één dag niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De aannemer zal tijdig updates verstrekken.