Gemeente Wingene

Werken Galgenstraat Kaplotestraat - UPDATE herstellingswerken Kaplotestraat

De riolering in een gedeelte van de Kaplotestraat wordt vanaf 22 mei hersteld. Doorgaand verkeer is onmogelijk, de werken zullen een drietal weken in beslag nemen.

Laboproeven (camera-inspectie) wijzen uit dat de vuilwaterleiding in een deel van de Kaplotestraat niet voldoet aan de vooropgestelde eisen. De vuilwaterleiding ligt op verschillende plaatsen in een verzakking.

De aangelegde riolering werd bijgevolg door het gemeentebestuur, in samenspraak met de leidend ingenieur van het studiebureau Jonckheere, niet aanvaard. Dit wil zeggen dat deze niet-aanvaarde riolering heraangelegd moet worden door de aannemer.

Het opzet is een straat aan te leveren die voldoet aan alle eisen van het bestek om hinder in de toekomst te vermijden. Concreet betekent dit de opbraak van de wegenis en aangelegde vuilwaterriool in de Kaplotestraat.

Waar?

Het eerste gedeelte van de Kaplotestraat, vanaf huisnummer 2 (ter hoogte van de Tieltstraat) tot aan huisnummer 13 (net voor de kruising met de Guido Gezellestraat), ligt in de getroffen zone.

Timing?

De aannemer RTS infra bvba zal er alles aan doen om de hinder te beperken en de herstellingswerken gefaseerd en op zo’n kort mogelijke termijn uit te voeren.

De werken starten op dinsdag 22 mei en zullen ongeveer drie weken duren. Een week op voorhand wordt de toplaag afgefreesd. Alle woningen en bedrijven blijven toegankelijk via de onderlaag asfalt.

Contact

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de dienst wonen en omgeving
051 65 00 71 - wegenenwater@wingene.be

Gepubliceerd op  wo 09 mei 2018