Gemeente Wingene

Werken in de Beernemsteenweg in Wingene worden heropgestart

Op maandag 27 april 2020 worden de werken in de Beernemsteenweg hervat. Sinds half maart lagen de ingrijpende riolerings- en wegeniswerken er op vraag van de aannemer stil omwille van het coronavirus.

“We zijn als gemeente blijven aandringen om de werken terug op te starten van zodra het veilig kan”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken. “Intussen hebben we de bevestiging daarover van de aannemer ontvangen.” De gemeente is opgelucht dat de aannemer de draad vanaf maandag 27 april opnieuw oppikt. “Veiligheid blijft bij de heropstart uiteraard onze eerste prioriteit”, zegt schepen Hedwig Kerckhove. “De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat zijn medewerkers in veilige omstandigheden aan de slag kunnen.”

Grondige evaluatie

In de periode vanaf maandag 27 april tot half mei wordt de rijweg ter hoogte van de industriezone in Wildenburg aangepakt. De lijnvormige elementen zoals goten en boordstenen worden gegoten en aansluitend wordt de weg verder afgewerkt met steenslagfundering en asfalt. Vermoedelijk rondt de aannemer deze werken rond half mei af. Ook in de Verlorengoedstraat starten de werken vanaf maandag 27 april op. Tijdens de eerste fase wordt daar verder gewerkt aan de fundering, de asfalteringswerken volgen vanaf mei.

De heropstart wordt – op vlak van veiligheid – grondig geëvalueerd. De komende weken volgt dan nog meer informatie over hoe er na half mei op een veilige manier verder gewerkt wordt. De bewoners in deze zone krijgen van de aannemer ook nog een brief in de bus over de toegankelijkheid tijdens deze fase van de werken.

Omleidingen

Vanaf maandag 27 april 2020 is de Beernemsteenweg onderbroken voor alle verkeer ter hoogte van de industriezone in Wildenburg. Alle omleidingen voor de verschillende verkeersstromen zijn terug te vinden via www.wingene.be/beernemsteenweg.

Gepubliceerd op  vr 24 apr 2020