Gemeente Wingene

Werken Sint-Jan centrum

In de loop van 2018 - 2019 wordt het centrum van Sint-Jan grondig aangepakt. In samenwerking met Aquafin NV zal de volledige bovenbouw van de weg grondig vernieuwd worden, aangepast aan de noden van het dorp. Daarnaast leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan samen met verschillende buffergrachten. 

Het project omvat

  • de Balgerhoekstraat vanaf de Ruiseledesteenweg tot de Keukelstraat
  • de Keukelstraat zelf tot de Kortstraat met inbegrip van het plein voor de kerk, de achterliggende woningen en de weg naar de begraafplaats Sint-Jan.

 

Wat wijzigt?

Gescheiden riolering

Het project heeft als doel het afvalwater van het centrum Sint-Jan aan te sluiten op de nieuw aangelegde riolering in de Ruiseledesteenweg. De aanleg van de riolering in de Balgerhoekstraat en Keukelstraat (tot aan het kruispunt van de Kortstraat) wordt door Aquafin voorzien. Om het afvalwater tot aan de Ruiseledesteenweg te krijgen, worden twee pompstations voorzien.

Tegelijk wordt de mogelijkheid voorzien om de zijstraten (de Schuiferskapellestraat, de Balgerhoekstraat opwaarts de Keukelstraat, de Leendreef, de Keukelstraat ten westen van de Balgerhoekstraat, de Kleine Veldstraat, Lammersdam en de Hekkestraat) in een latere fase aan te sluiten.

Het regenwater wordt maximaal opgevangen in grachten en wordt apart afgevoerd naar de beken.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moeten de aanliggende woningen vuil- en regenwater afkoppelen. Meer informatie is terug te vinden op: afkoppelingswerken.

Nutsleidingen

Het ondergronds brengen van de elektriciteitsleiding (laagspanning) wordt gepland in de zone 50 van deze werken. We voorzien ook nieuwe energiezuinige openbare verlichting.

De waterleiding door centrum Sint-Jan wordt vernieuwd en volgt het rioleringstracé tot aan de Ruiseledesteenweg waar de vernieuwing reeds werd doorgevoerd.

Bovenbouw

Het gemeentebestuur heeft twee ontwerpers onder de arm genomen om de eerdere bewonersbevraging “Dorp in zicht” (2009) en het daaropvolgend schetsontwerp van Land & Brut (2011) te vertalen naar uitvoeringsplannen.

De ontwerpers, bureau Blauwdruk Stedenbouw (mevr. Nulens) en landschapsarchitect dhr. Deroose, staan het studiebureau Plantec bij.

Het opzet is om Sint-Jan een stuk eigenheid terug te geven met aandacht voor het groene dorpskarakter. Het kerkplein wordt volledig vernieuwd en er wordt een groene parking aan de achterzijde van de Sint-Kristoffelzaal aangelegd.

Deze geplande werken zijn het meest beeldvormende project van de omgeving Sint-Jan. De Vlaamse Landmaatschappij ondersteunt de gemeente in dit ambitieus plan. Er werd een subsidie toegekend vanuit het Platteland-Plus fonds.

Wie

Opdrachtgever: Aquafin NV & gemeentebestuur Wingene

Studiebureau: Plantec NV

Aannemer: RTS infra bvba

Nutsmaatschappijen (piloot): De Watergroep - aannemer: Vansteenkiste Infra NV

Kostprijs

(alles excl. btw)

Werken ten laste van Aquafin NV - € 1.807.883
Werken ten laste van gemeente Wingene - € 789.066

De nutsmaatschappijen investeren in nieuwe aanleg, de gemeente Wingene neemt hiervan € 174.750 op zich voor nieuwe openbare verlichting en het ondergronds brengen van de laagspanning.

Voor de realisatie van dit project kan de gemeente Wingene rekenen op steun vanuit Platteland Plus West-Vlaanderen voor een bedrag van ongeveer € 225.000,00 via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Timing

De werken worden opgesplitst in deelfases waarbij er rekening wordt gehouden met de omleidingsroutes van de werken Beernemsteenweg.

De start van de werken ging door op maandag 9 april 2018 en zullen een tweetal jaar duren.

Fase 1A
Locatie: Balgerhoekstraat vanaf de Ruiseledesteenweg tot de Schuiferskapellestraat

Start: 9 april 2018
Voor het bouwverlof zomer 2018 wordt de onderlaag asfalt aangelegd
Na het bouwverlof zomer 2018 start de aannemer van de nutsmaatschappijen

Fase 1B
Locatie: Balgerhoekstraat vanaf de Schuiferskapellestraat tot de Keukelstraat

Start: mei 2018 
Voor het bouwverlof zomer 2018 wordt tot aan huisnummer 40 riolering geplaatst.

Fase 2
Locatie: Keukelstraat vanaf de Balgerhoekstraat tot aan de Kleine Veldstraat

Start: 2019

Contactpersonen

Bij hoogdringendheid verwittig eerst de hulpdiensten op het nummer 112!

Nutsvoorzieningen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

  • Eandis
    • Storingen: 078 35 35 00
    • Gasreuk: 0800 65 065
  • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
  • Proximus – storingen: 0800 22 800
  • Telenet – storingen: 015 66 66 66

Andere
Voor meldingen in verband met de wegenis- en rioleringswerken spreekt u in eerste instantie best iemand aan van de werfleiding ter plaatse.