Gemeente Wingene

Werken Sint-Jan centrum

Het centrum van Sint-Jan krijgt een grondige make-over. In samenwerking met Aquafin NV wordt de volledige boven- en onderbouw van de centrumstraten heringericht en aangepast aan de noden van de inwoners van het dorp.

Het project omvat volgende centrumstraten: 

 • de Balgerhoekstraat vanaf de Ruiseledesteenweg tot aan de Keukelstraat
 • de Keukelstraat zelf tot de Kortstraat, inclusief het plein voor de kerk, de achterliggende woningen en de weg naar de begraafplaats Sint-Jan

De werken zijn gestart in het voorjaar van 2018 en zullen ongeveer twee jaar duren. Momenteel zitten de werken op kruissnelheid en ronden we af in de eerste helft van 2020. 

Fasering: actuele stand van zaken

De werken worden opgesplitst in verschillende fases. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige omleidingsroutes van de werken in de Beernemsteenweg

De planning voor het voorjaar van 2020 ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 • Zonder onvoorziene omstandigheden en bij goed weer wordt in april de laatste laag asfalt gegoten in de Keukelstraat richting de begraafplaats. 
 • De afwerking van de omgeving aan de Kortstraat (stempelbeton en pompstation met aanplant) staat op het programma maart 2020.
 • De aanplant in de volledige centrumzone staat in maart en april op het programma, eerst worden de bomen aangeplant, de vaste planten zijn afhankelijk van de toelevering.
 • De bushalte en glasbol zijn tijdelijk verplaatst naar de Balgerhoekstraat aan het kruispunt met de Keukelstraat.

De laatste stand van zaken is ook steeds terug te vinden op de website van Aquafin. Je kan je via deze website ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. 

Wat wijzigt?

Gescheiden riolering

Het project heeft als doel het afvalwater van het centrum van Sint-Jan aan te sluiten op de nieuw aangelegde riolering in de Ruiseledesteenweg. De aanleg van de riolering in de Balgerhoekstraat en de Keukelstraat (tot aan het kruispunt van de Kortstraat) wordt door Aquafin voorzien. Om het afvalwater tot aan de Ruiseledesteenweg te krijgen, worden twee pompstations gebouwd. 

Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voorzien om de zijstraten van deze centrumstraten (de Schuiferskapellestraat, de Balgerhoekstraat opwaarts de Keukelstraat, de Leendreef, de Keukelstraat ten westen van de Balgerhoekstraat, de Kleine Veldstraat, Lammersdam en de Hekkestraat) in een latere fase aan te sluiten.

Het regenwater wordt maximaal opgevangen in grachten en wordt apart afgevoerd naar de beken.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moet het vuil- en regenwater van de aanliggende woningen afgekoppeld worden. Meer informatie over de afkoppelingswerken kan je hier terugvinden.

Nutsleidingen

In de zone 50 wordt de elektriciteitsleiding ondergronds aangelegd. Er wordt ook nieuwe energiezuinige openbare verlichting voorzien. 

De waterleiding in het centrum wordt vernieuwd en volgt het rioleringstracé tot aan de Ruiseledesteenweg waar de vernieuwing reeds werd doorgevoerd.

Bovenbouw

Het gemeentebestuur heeft twee ontwerpers in de arm genomen om de eerdere bewonersbevraging “Dorp in zicht” (2009) en het daaropvolgend schetsontwerp van Land & Brut (2011) te vertalen naar uitvoeringsplannen.De ontwerpers, bureau Blauwdruk Stedenbouw en landschapsarchitect dhr. Deroose, staan het studiebureau Plantec bij.

Met de herinrichting van de bovenbouw willen de ontwerpers Sint-Jan een stuk eigenheid terug te geven met aandacht voor het groene dorpskarakter. Het kerkplein wordt volledig vernieuwd en er wordt een groene parking aan de achterzijde van de Sint-Kristoffelzaal aangelegd.

Deze werken zullen het uitzicht van Sint-Jan grondig veranderen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ondersteunt de gemeente in dit ambitieus plan. Het Platteland Plus-fonds kende hiervoor een subsidie toe. 

Wie

Opdrachtgever: Aquafin NV & gemeentebestuur Wingene

Studiebureau: Plantec NV

Aannemer: RTS infra bvba

Nutsmaatschappijen: De Watergroep - aannemer: Vansteenkiste Infra NV

Kostprijs

(onderstaande bedragen zijn steeds exclusief BTW)

Werken ten laste van Aquafin NV - € 1.807.883
Werken ten laste van gemeente - € 789.066

De nutsmaatschappijen investeren in de vernieuwing van de nutsleidingen, de gemeente neemt hiervan € 174.750 op zich voor nieuwe openbare verlichting en de ondergrondse aanleg van de elektriciteitsleiding. 

Voor de realisatie van dit project ontvangt de gemeente een subsidie van 225.000 euro van het Plantteland Plus-fonds (via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 'Europa investeert in zijn platteland'. 

 

Contactpersonen

Bij hoogdringendheid verwittig je eerst de hulpdiensten op het nummer 112!

Nutsvoorzieningen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 • Eandis
  • Storingen: 078 35 35 00
  • Gasreuk: 0800 65 065
 • De Watergroep – storingen: 02 238 96 99
 • Proximus – storingen: 0800 22 800
 • Telenet – storingen: 015 66 66 66

Aquafin

Heb je nog algemene vragen over deze werken? Op weekdagen helpen we je graag verder van 8 tot 19 uur.

 • Bel naar ons contactcenter 03 450 45 45
 • Mail naar contact@aquafin.be
 • Gebruik het contactformulier op www.aquafin.be

Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend bel je het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Met praktische vragen kun je terecht bij werfleider Frederic Callewaert van aannemer RTS infra bvba.

 • Zijn telefoonnummer: 0474 86 58 48
 • De werfkeet van de aannemer kan je terugvinden naast de kerk.