Gemeente Wingene

Planning werken Sint-Jan centrum

De globale planning van de werken centrum Sint-Jan.

Tot bouwverlof 21 juli 2018

Fase 1A

(incl. kruispunt Schuiferskapellestraat)


Afwerking riolering, huisaansluitingen en straatkolken – juni
Ter plaatse storten greppels – eerste week juli
Gieten onderlaag asfalt – vrijdag 6 juli of de week van 9 juli

De aannemer verwittigt tijdig alle bewoners van de precieze data van het gieten van de greppels en het gieten van de onderlaag asfalt. De woningen en bedrijven zullen bij deze werkzaamheden tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen, uitgezonderd noodgevallen.
Tijdens het bouwverlof van de wegenisaannemer zijn alle woningen en bedrijven toegankelijk via de onderlaag asfalt en een steenslagoprit.

Fase 1B

Tot en met huisnummer 40 wordt de riolering geplaatst en zal de aannemer voor het bouwverlof starten met de aanleg van de buffergrachten.
Tijdens het bouwverlof zal de straat van een steenslagpiste voorzien worden.

 

Na bouwverlof 2018 (week van 6 of 13 augustus)

Fase 1A

De aannemer NV Vansteenkiste start na het bouwverlof met voorbereidend werk in de week van 6 augustus in opdracht van de nutsmaatschappijen.

De aannemer RTS voert geen werken uit zolang de nutsmaatschappijen aan het werk zijn, de aanleg van de bovenbouw gebeurt aansluitend vanaf najaar 2018.

Fase 1B

De aannemer RTS zal, net zoals in fase 1A, de aanleg tot en met de onderlaag van de asfalt uitvoeren vooraleer de nutsmaatschappijen aan de beurt komen. Samen met de rioleringsaanleg in de straat wordt aan het eerste pompstation gewerkt. Timing tot najaar 2018, de nutsmaatschappijen gaan vervolgens in deze zone aan de slag.

Fase 2

In het najaar wordt een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd om de start van de werken in de Keukelstraat toe te lichten. We verwachten de start begin 2019 en is afhankelijk van weersomstandigheden en de snelheid van aanleg nutsleidingen.

Contact

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de dienst wonen en omgeving
051 65 00 71 - wegenenwater@wingene.be

Gepubliceerd op  ma 09 apr 2018