Gemeente Wingene

Wie kan stemmen?

Hier lees je meer over wie de stemgerechtigden zijn voor deze verkiezingen.

De kiezerslijst ligt ter inzage bij het secretariaat (gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13) tijdens de openingsuren en dit vanaf 1 april tot en met 28 mei 2024. Bezwaar indienen tegen de kiezerslijst kan tot 28 mei 2024 volgens de bepalingen in de artikels 18 tot en met 34 in het Algemeen Kieswetboek.

Stemrecht voor 16-jarigen

Voor deze verkiezingen ben je, als je geregistreerd bent in een Belgische gemeente, verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen zodra je 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen.

Update 21/03: Volgens de wet van 25 december 2023 kunnen de 16- en 17- jarigen voor de verkiezing van het Europees parlement stemmen. In een arrest van 21 maart 2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen aan de stemplicht onderworpen zullen moeten worden op 9 juni 2024.

Het gaat hier om:

 • de Belgische 16- en 17-jarigen in België,
 • de niet-Belgische 16- en 17-jarige EU-onderdanen die in een Belgische gemeente als kiezer zijn ingeschreven,

 • en Belgische 16- en 17-jarigen in het buitenland voor zover ze als kiezer ingeschreven zijn in een consulaire beroepspost, met uitzondering van de 16- en 17-jarigen die in een land wonen waar ze eveneens genieten van stemrecht voor het Europees parlement. Dit is het geval in Duitsland, Malta, Griekenland en Oostenrijk. Die jongeren kunnen er immers ook voor opteren om in hun land van verblijf te stemmen voor het Europees parlement, en worden bijgevolg niet automatisch op de Belgische kiezerslijst opgenomen.

In de praktijk zullen de minderjarigen automatisch op de kiezerslijsten worden geplaatst, en zullen ze worden opgeroepen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 9 juni 2024 via een oproepingsbrief, net zoals de meerderjarigen.

Hoe oud ben jij op 9 juni 2024?

 • Ik ben dan 18 jaar of ouder.¬†
  • Dan ben je verplicht om naar het stemhokje te gaan.
 • Ik ben dan 16 of 17 jaar.
  • Dan moet je gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Je moet je niet op voorhand registreren. Je naam wordt meegenomen op de kiezerslijst.
 • Ik ben dan 15 jaar of jonger.
  • Dan kan je niet stemmen¬†voor de Europese verkiezingen.