Gemeente Wingene

Wij zijn Wingene - De toekomst van onze gemeente begint vandaag!

Tijdens de gemeenteraad op 16 december 2019 werd ons strategisch meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld en officieel vastgesteld. Het is een ambitieus maar realistisch plan met maar liefst 36,5 miljoen euro aan investeringen. Ontdek hier de toekomst van onze gemeente!

Bekijk hier de 12 speerpunten uit het plan in woord en beeld

 

Ambitieus, maar verantwoordelijk en financieel gezond

Er wordt de komende jaren maar liefst 36,5 miljoen euro geïnvesteerd. De belastingen voor de burgers blijven gelijk. De financiële situatie van de gemeente is gezond en in evenwicht. De schuld van de gemeente blijft onder controle en de autofinancieringsmarge in 2025 blijft met bijna +500.000 euro ruim positief.

---------------------------------------------------------------------------------

Een top 15 van de voorziene investeringen:

 1. Bouw van een nieuw vrijetijdscentrum (inclusief hoogwaardige theaterzaal, foyer, polyvalente zalen, evenementenplein…) (8 miljoen euro)
 2. Wegenis- en rioleringswerken Ruiseledesteenweg (inclusief aanleg fietspad) (4,6 miljoen euro)
 3. Renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (inclusief nieuw dienstverleningsconcept) (3,6 miljoen euro)
 4. Structureel onderhoud wegen en asfaltering met extra aandacht voor verkeersveiligheid (2,8 miljoen euro)
 5. Wegenis- en rioleringswerken Vorsevijvers (inclusief natuurinrichting, recreatieve ontsluiting en fietsers- en voetgangersdoorsteek) (2,3 miljoen euro)
 6. Wegenis- en rioleringswerken Beernemsteenweg (inclusief aanleg fietspad) (2,2 miljoen euro)
 7. Dorpskernvernieuwing Sint-Jan (1,1 miljoen euro)
 8. Wegenis- en rioleringswerken centrum Wingene en Zwevezele (2 miljoen euro)
 9. Heraanleg en vergroening Gemeenteplein (1,3 miljoen euro)
 10. Verledding openbare verlichting (1 miljoen euro)
 11. Muziek- en kunstonderwijs integreren in nieuwbouw Centrumschool Wingene (890.000 euro)
 12. Landschapsinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs (775.000 euro)
 13. Buitenschoolse opvang integreren in kleuterschool De Vlieger (Zwevezele) (500.000 euro)
 14. Bouw brandweerkazerne Zwevezele (500.000 euro)
 15. Vervangingsbeleid rollend materieel (inclusief aankoop vrachtwagen) (500.000 euro)

----------------------------------------------------------------------------------

Communicatiecampagne ‘Wij zijn Wingene’

We koppelen een communicatiecampagne aan het strategisch meerjarenplan om alle inwoners goed te informeren over de toekomst van hun gemeente. Onder de naam ‘Wij zijn Wingene’ wordt de komende weken heel wat informatie verspreid. Op deze webpagina vind je bijvoorbeeld meer informatie en bijhorende video’s terug over de verschillende speerpunten en de cijfers uit het plan.

Gepubliceerd op  ma 16 dec 2019