Gemeente Wingene

Wingene bereidt herstellingswerken voor in de Predikherenstraat

In het voorjaar worden herstellingswerken aan de asfaltlaag in de Predikherenstraat uitgevoerd. “Van zodra de weersomstandigheden het toelaten worden deze werken ingepland, technisch kan dat ten vroegste in april”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken.

De Predikherenstraat in Wingene wordt tijdens de ingrijpende werken in de Beernemsteenweg, die in het najaar afgerond worden, volop gebruikt door lokaal verkeer. De tijdelijke verkeersdruk laat er z’n sporen na. In het eerste deel van de Predikherenstraat (kant Vagevuurstraat) is de asfaltlaag intussen in slechte staat. “We plannen werken om de zijkanten van de weg te herstellen”, zegt schepen Hedwig Kerckhove. “Om de werken goed uit te voeren hebben we voldoende hoge temperaturen nodig. Vermoedelijk starten deze werken daardoor pas ten vroegste in april.” De gemeente houdt bij het inplannen van de herstellingswerken ook rekening met de fasering van de werken in de Beernemsteenweg om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Visuele versmalling 

Naast de asfalteringswerken bekijkt de gemeente of de Predikherenstraat tussen de Vagevuurstraat en de Balgerhoekstraat visueel versmald kan worden. Zo krijgen fietsers er meer ruimte en wordt de snelheid van gemotoriseerd verkeer afgeremd.

Uitwijkstroken gebruiken

Verderop in de Predikherenstraat, richting het centrum van Wingene, zijn op verschillende plaatsen naast de weg putten ontstaan. “In deze zone hebben we bijna een jaar geleden tien uitwijkstroken aangelegd die goed functioneren”, zegt schepen Hedwig Kerckhove. “We vragen uitdrukkelijk aan alle weggebruikers om elkaar enkel ter hoogte van deze stroken te kruisen om de schade aan de verharding en aan de bermen te beperken.” Op korte termijn staat de gemeente zelf in voor het herstellen van de bermen over de volledige lengte van de Predikherenstraat.

Gepubliceerd op  di 28 jan 2020