Gemeente Wingene

Wingene is een pleegzorggemeente

Eind oktober kreeg onze gemeente het label van Pleegzorggemeente overhandigd vanuit Pleegzorg Vlaanderen. Via deze duurzame samenwerking wil de gemeente pleegzorg op een laagdrempelige manier meer bekend maken en ondersteuning bieden aan lokale pleeggezinnen.

Het label is een huisje met zakdoekjes, wat symbool staat voor een warme thuis, met een lach en een traan. “Als pleegzorggemeente willen we het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg vergroten zodat we ook kwetsbare kinderen en jongeren een warme thuis in onze gemeente kunnen bieden”, zegt Tom Braet, schepen van Welzijn en kind- en gezinsbeleid. Op vandaag telt Wingene 8 pleeggezinnen die in totaal 11 pleegkinderen opvangen. “Deze opvang in huiselijke kring is van onschatbare waarde. Door in te zetten op bekendmaking en ondersteuning hopen we in de toekomst nog meer gezinnen warm te maken om pleeggezin te worden”, zegt schepen Tom Braet.

Week van de pleegzorg 

Van maandag 13 november tot en met zondag 22 november is het de Week van de Pleegzorg. Tijdens deze week wordt er extra stilgestaan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek. Onze bibliotheek neemt deel aan de campagne ‘Schrijf mee aan mijn verhaal’. Via een themastand en infoboeken wordt pleegzorg er in de kijker geplaatst.

Gepubliceerd op  do 19 nov 2020