Gemeente Wingene

Wingene ondertekent het charter 'Gezonde Gemeente'

Gemeente Wingene wil de komende legislatuur inzetten op de preventie van gezondheidsproblemen en ondertekent het charter ‘Gezonde Gemeente’.

De levensverwachting in ons land stijgt jaar na jaar. België heeft één van de beste zorgsystemen ter wereld. Toch is nog altijd een hoog percentage van ziekten het gevolg van een ongezonde leefstijl en/of leefomgeving. Daarnaast neemt de zorgvraag toe door de vergrijzing en wordt de gezondheidskloof steeds groter. “Als gemeente willen we de komende legislatuur binnen ons lokaal sociaal beleid inzetten op de preventie van gezondheidsproblemen”, zegt de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Tom Braet. “Een gezonde inwoner is minder vaak ziek, voelt zich beter en neemt bovendien actief deel aan de samenleving.”


Preventief gezondheidsbeleid


De gemeente ondertekent daarom het charter ‘Gezonde Gemeente’. “Als lokaal bestuur staan we dicht bij onze inwoners. De ondertekening is een belangrijke stap om tot een structureel preventief gezondheidsbeleid te komen met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen”, zegt Tom Braet, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
“De komende jaren onderzoeken we welke gezondheidsthema’s we moeten aanpakken en met welke interne en externe partners we daarvoor kunnen samenwerken”, zegt Tom Braet. “Een eerste partner is alvast Logo Midden-West-Vlaanderen. Het Lokaal GezondheidsOverleg beschikt over de expertise en de ervaring om ons hierin als gemeente te ondersteunen.”


Engagement


Door het ondertekenen van het charter ‘Gezonde Gemeente’ maakt Wingene haar beleidsintenties op vlak van gezondheid bekend en geeft ze preventieve gezondheid een plaats in het meerjarenplan 2020-2025. Wingene zal aanwezig zijn op het regionaal persmoment van Logo Midden-West-Vlaanderen op maandagavond 1 april 2019 waarop de lokale besturen uit de regio naar buiten komen met hun ‘Gezonde Gemeente’-engagement.

Gepubliceerd op  di 26 mrt 2019