Gemeente Wingene

Wingene werkt aan duurzame vastgoedstrategie voor eigen gebouwen

Onze gemeente wil haar eigen gebouwen duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig maken en maakt daarvoor gebruik van het gratis opleidings- en begeleidingstraject SURE2050

Wingene is een van de zestig lokale overheden die ondersteuning krijgt van het project SURE2050 in de ontwikkeling van een duurzaam patrimonium. “We willen onze publieke gebouwen toekomstbestendig maken. SURE2050 helpt ons optimaliseren en zoeken naar financiële mogelijkheden”, zegt schepen Brecht Warnez.

CO2-neutraal

De gemeente heeft tientallen publieke gebouwen, het een al energiezuiniger dan het andere. “Door een duurzame langetermijnvisie te ontwikkelen dragen we bij aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten”, zegt schepen Brecht Warnez. “Het is daarnaast een belangrijke stap in de goede richting om tegen 2050 een CO2-neutraal gebouwenbestand te hebben en zo aan de Europese doelstellingen te voldoen.”

Het project gaat bovendien verder dan een lagere energie- en onderhoudsfactuur. “Ook de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen, circulaire oplossingen, het multifunctioneel inzetten van gebouwen en het groen errond wordt bekeken”, zegt schepen Brecht Warnez.

SURE 2050 is een samenwerking van de vijf Vlaamse provincies, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma.

Meer info kan je terugvinden op deze website van SURE2050

Gepubliceerd op  wo 23 okt 2019