Gemeente Wingene

Wingene wil verenigingen perspectief bieden met financiële ondersteuning

Gemeente Wingene laat haar verenigingen niet los tijdens de coronacrisis en komt nu ook met een financieel ondersteuningsplan van in totaal 204.000 euro.

Digitale nieuwsbrieven met de laatste informatie, een actueel infoportaal op de website, ontsmettingspakketten, thema-experten om vragen te beantwoorden … De gemeente Wingene staat haar verenigingen sinds de start van de coronacrisis met raad en daad bij. “Ondertussen hebben we ook de financiële noden van onze verenigingen via een digitale bevraging in kaart gebracht”, vertelt schepen Lieven Huys. “De resultaten tonen aan dat bijna elke vereniging in onze gemeente, 94 % om precies te zijn, geconfronteerd werd met annuleringen en 80 % ook eenmalige of jaarlijkse evenementen moest afzeggen. Ongeveer de helft, of 45,3 %, slaagde erin om een alternatief aanbod te voorzien.” De bevraging maakte duidelijk dat de financiële weerslag op de verenigingen in het algemeen groot is, maar ook dat er tussen verengingen vaak grote verschillen merkbaar zijn.

Financiële ondersteuning

De gemeente werkte een pakket van financiële maatregelen uit ter waarde van 204.000 euro. Het grootste deel van dit bedrag, namelijk 163.868,72 euro, komt uit het Vlaams noodfonds voor sport, jeugd en cultuur. De rest legt de gemeente zelf bij.

Volgende maatregelen maken deel uit van het financiële maatregelenpakket:

  • De grootste hap uit het budget, namelijk 125.000 euro, gaat naar rechtstreekse financiële ondersteuning. De reguliere werkingssubsidies van alle erkende verenigingen worden in 2021 verhoogd met 50 % en in 2022 nog eens met 25 %, goed voor een totaalbedrag van 62.000 euro. Daarnaast kunnen verenigingen een compensatie krijgen voor bewezen niet-recupereerbare kosten die een rechtstreeks gevolg waren van de gewijzigde coronamaatregelen. Ten slotte krijgen de erkende jeugdbewegingen de extra coronakosten voor het organiseren van hun ‘zomerkampen in bubbels’ terugbetaald.
  • Daarnaast wil de gemeente haar verenigingen stimuleren om te blijven organiseren, wanneer de maatregelen dat opnieuw toelaten. Er wordt een impulssubsidie van 41.000 euro in het leven geroepen die verenigingen een financieel duwtje in de rug kan geven bij bestaande en nieuwe initiatieven.
  • De gemeente zet ook enkele bestaande maatregelen verder. Zo blijft de korting van 25 % bij het huren van gemeentelijke infrastructuur en feestmateriaal gelden tot en met eind juni 2021 en blijft de gemeente gratis ontsmettingspakketten aanbieden. Het continueren van deze maatregelen kost 33.000 euro.
  • Ten slotte gaat 47.000 euro van het totaalbedrag naar het volledig coronaproof uitrusten van alle gemeentelijke gebouwen die gebruikt worden door verenigingen. Het gaat over materiaal zoals ontsmettingszuilen, vloerstickers, coronaveilige EHBO-pakketten, signalisatie … in combinatie met de minderopbrengsten door het sluiten van de infrastructuur. Er werden door de gemeente ook extra kosten gemaakt om de evenementen die tijdens de coronacrisis werden georganiseerd coronaveilig te laten verlopen.

De verenigingen worden op de hoogte gebracht aan de hand van een digitale nieuwsbrief. 

Gepubliceerd op  ma 14 dec 2020