Gemeente Wingene

Wingense adviesraden nemen vliegende start

De afgelopen maanden zijn alle adviesraden opnieuw samengesteld en inmiddels ook geïnstalleerd. “We vinden het als bestuur belangrijk om onze adviesraden tijdens deze legislatuur te herwaarderen en hen te erkennen in hun democratische rol”, zegt Brecht Warnez, schepen van Participatiebeleid.

De Gecoro, de milieuraad, de cultuurraad, de bibliotheekraad, de sportraad, de seniorenraad, de jeugdraad, de raad van bestuur van de culturele centra en binnenkort misschien ook een kinderraad. “In Wingene hechten we veel belang aan onze talrijke adviesraden”, zegt Brecht Warnez, schepen van Communicatie- en Participatiebeleid. “Deze verkozen of aangeduide groepen van geëngageerde vertegenwoordigers van verenigingen vergaderen periodiek, geven ons feedback en ontwikkelen adviezen. De adviesraden zijn binnen onze gemeente een belangrijke vorm van diepgaande participatie.”

Klankbord


“We willen de vinger aan de pols houden en weten wat er leeft onder onze inwoners”, verduidelijkt schepen Brecht Warnez. “Maar het is niet mogelijk om over elk thema steeds met alle inwoners rond de tafel te zitten. De adviesraden vervullen dan ook een belangrijke rol als klankbord. De leden reiken ideeën aan en komen samen tot oplossingen.” Ook in de toekomst is er een belangrijke taak voor de adviesraden weggelegd. “Heel concreet consulteren we hen binnenkort bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan. We gebruiken daarvoor diverse participatietechnieken om de betrokkenheid van de leden nog te verhogen”, besluit schepen Brecht Warnez.

Gepubliceerd op  ma 13 mei 2019