Gemeente Wingene

Alfapret: Nederlands oefenen tijdens lange zomervakantie

Op aanraden van de Wingense scholen startten brugfiguren van de gemeente Wingene afgelopen zomervakantie Alfapret op, een speels taalinitiatief dat anderstalige lagereschoolkinderen toeliet om Nederlands op een speelse wijze te onderhouden en bij te schaven.

Na een (lange) vakantieperiode merken scholen bij veel anderstalige gezinnen vaak een taalachteruitgang Nederlands op. Een vaststelling die tijdens de coronaperiode enkel maar werd bevestigd. Ook de brugfiguren van de gemeente, die jaarlijks een zinvol vakantie-aanbod uitwerken voor anderstalige gezinnen, zien al geruime tijd dat anderstalige kinderen omwille van de taalkloof maar moeilijk aansluiting vinden. Om hieraan tegemoet te komen zetten de brugfiguren samen met vrijwilligers Alfapret op, een speels taalinitiatief op maandag voor anderstalige lagereschoolkinderen om hun kennis en spreekvaardigheid Nederlands vast te houden en te versterken. Tijdens de afgelopen zomervakantie werden zo wekelijks vijftien kinderen verwelkomd.

Inzetten op een succesvolle schoolloopbaan

‘’Alfapret vindt zijn oorsprong in het leesklasje op woensdagnamiddag. Dit initiatief kwam er door een stageopdracht van één van onze stagiaires”, zegt Tom Braet, schepen van Welzijn. Het leesklasje werd zeer warm onthaald door ouders en kinderen. “De brugfiguren gingen hier verder mee aan de slag en zo ontstond, mede dankzij de geëngageerde inzet van een vrijwilligersploeg, Alfapret.”

“Een goede kennis van het Nederlands is nodig om vlot les te kunnen volgen en te kunnen studeren. Bovendien zijn herhaling en continu├»teit belangrijk om op taalvlak te kunnen evolueren. Via Alfapret ondersteunen we anderstalige kinderen en overbruggen we zoveel mogelijk de taalkloof die in juli en augustus kan ontstaan”, vertelt schepen Tom Braet.

Geen zomerschool maar huiselijke sfeer

“Alfapret is geen zomerschool. Nederlands inoefenen en stimuleren gebeurt via spelvorm, workshops, activiteiten, locatiebezoeken in thema of losse informele babbels met voldoende spreekkansen voor de kinderen”, legt brugfiguur Larissa Lippens uit.

Via Alfapret worden kinderen geprikkeld om hun interesse in Nederlands aan te wakkeren of warm te houden. De kinderen worden ook aangemoedigd om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. De focus ligt op spreekdurf en er wordt gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de kinderen.

Dromen van uitbreiding

“We evalueren Alfapret zeer positief en zullen het aanbod elke zomervakantie opnieuw organiseren”, zegt schepen Tom Braet. “In de toekomst zullen we Alfapret ook uitbreiden naar alle vakantieperiodes die twee weken duren.”

Op langere termijn wil de gemeente ook inzetten op een aanbod voor kleuters en kinderen die Nederlands als moedertaal hebben maar die opgroeien in een weinig taalrijke omgeving. “Op die manier ontstaat een gemengde groep, waardoor we mensen met mekaar verbinden. We zijn ook nog op zoek naar een gepast aanbod voor ouders. Mochten we de ouders kunnen betrekken in dit taalstimulerende verhaal kunnen we de kinderen nog meer kansen bieden”, besluit schepen Tom Braet.

Foto: ┬ę Laurien De Grande

Gepubliceerd op  di 31 aug 2021