Gemeente Wingene

Wingense werkgroep Kruisbestuivers in de bres voor bijen

Om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar voedsel, planten arbeiders van de gemeente Wingene 7.000 biobloembollen in het Kasteelpark en in grasperken rond het cultureel centrum de Feniks en erfgoedhuis de Kaplote.

Veranderingen in landgebruik, nieuwe insecten en dodelijke parasieten vormen een toenemende bedreiging voor wilde bijen, hommels en honingbijen. Nochtans zijn hun belang voor onze voedselzekerheid en biodiversiteit niet te onderschatten. “Bijen zorgen voor bestuiving en vruchtzetting van drie vierde van alle voedingsgewassen. Zonder deze kruisbestuivers krijgen onder andere bloemen, appelen, tomaten en aardbeien het heel lastig en verdwijnen ook heel wat wilde planten”, benadrukt Hedwig Kerckhove, schepen van Groenonderhoud en Land- en Tuinbouw.

Bijenvriendelijke omschakeling groenzones

Om bijen en hommels te helpen bij hun zoektocht naar gevarieerder voedsel, ondernam de gemeente de afgelopen jaren meerdere acties zoals de plaatselijke omvorming van het openbaar groen in combinatie met een aangepast beheer. “Onder meer in beide gemeentelijke sportparken en in Callewaertsbos werden al bloemenmengsels ingezaaid en wordt een verschralend maaibeheer toegepast”, verduidelijkt schepen Hedwig Kerckhove.

Sinds vorig jaar deden ook de biobloembollen hun intrede in de gemeente. Brecht Warnez, schepen van Milieu en Klimaat: “Vorig jaar werden ook 5.000 biobloembollen aangeplant in de hoogstamfruitboomgaard in Sint-Jan. Met de aanplanting van biobloembollen in het Kasteelpark en in de grasperken aan het cultureel centrum de Feniks en erfgoedhuis de Kaplote, krijgen bijen nog meer kansen. En dit is nog maar het begin … ”

Versnelling hoger met project Kruisbestuivers

Om de openbare en private ruimte verder bijenvriendelijk in te richten en waar mogelijk bijen te monitoren, werkt Wingene samen met Stad-Land-schap ‘t West-Vlaamse hart en Inagro aan het project Kruisbestuivers. Het project wordt mee gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de Provincie West-Vlaanderen. “Het Stad-Land-schap begeleidt een gemeentelijke werkgroep bij de opmaak en de uitvoering van een lokaal bijenactieplan. Tegen halverwege 2021 zou zich dat moeten vertalen in heel concrete acties met betrekking tot educatie in scholen, het betrekken en stimuleren van inwoners, opleiding van de eigen groendienst en samenwerking met land- en tuinbouwers”, aldus Brecht Warnez.

Gepubliceerd op  vr 30 okt 2020