Gemeente Wingene

Winterplan voor sneeuw- en ijzelbestrijding

In onze gemeente is vanaf 1 november tot en met 31 maart het winterplan voor sneeuw- en ijzelbestrijding van kracht.

Hier kan je de gedetailleerde kaart terugvinden. 

Hoe gaan we te werk? 

De blauwe route wordt (preventief) gestrooid bij (mogelijke) ijzelvorming. Bij sneeuwval volgt onze technische dienst de witte route voor strooi- en ruimingswerken. De oranje lijnen op de kaart zijn de gewestwegen. Deze worden opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Per weertype en route is vastgelegd wie verantwoordelijk is en hoe de samenwerking verloopt. Onze technische dienst krijgt indien nodig ondersteuning van vzw Werkers. Deze organisatie zet tijd en middelen van tuin- en landbouwers in voor maatschappelijke taken en verstevigt zo hun positie in de samenleving. De vzw zorgt voor twee landbouwers uit Wingene en Zwevezele die over het nodige materieel beschikken om bij te springen. Alle teams zijn de klok rond beschikbaar en kunnen indien nodig onmiddellijk ingeschakeld worden. Bij bijvoorbeeld hevige sneeuwval voorzien we op deze manier extra capaciteit om de hoofdwegen zo snel mogelijk vrij te maken. Binnen het team is er een aangewezen persoon die dagelijks, bij voorspeld vriesweer, de terreinsituatie beoordeelt en vervolgens beslist of het nodig is om uit te rijden.

Krachtlijnen uit het winterplan 

Naast de uitgestippelde routes en werkafspraken bevat het winterplan ook volgende krachtlijnen:

  • Wijken worden niet gestrooid. Bij zeer plaatselijk verkeer heeft strooien weinig tot geen effect. Dit komt doordat het zout en de sneeuw of ijzel onvoldoende gemengd worden door het auto- en vrachtverkeer.
  • De voetpaden aan gemeentelijke gebouwen en kerken worden manueel door de gemeentelijke diensten gestrooid. Woonzorgcentra staan zelf in voor het strooien van hun voetpaden en parkeerterreinen.
  • De straten ter hoogte van de verschillende scholen worden steeds gestrooid en geruimd.
  • Tot slot rekenen we ook op jouw hulp. Iedere inwoner is verplicht om het voetpad voor zijn of haar woning ijs- en sneeuwvrij te houden. Zo worden ongelukkige valpartijen zoveel mogelijk uitgesloten. Ruim sneeuw op een verstandige manier en gooi deze bijvoorbeeld niet zomaar terug op de openbare weg.
  • Kijk ook eens verder dan je eigen deur. Misschien kan je buurman of buurvrouw wel wat hulp gebruiken. Bied spontaan een helpende hand aan of vraag zelf hulp indien nodig.