Gemeente Wingene

Winterplan voor sneeuw- en ijzelbestrijding

De winter is in het land! Mooie winterlandschappen zijn opnieuw te bewonderen in onze gemeente. Daar hoort soms ijzel en sneeuw bij. Alleen kan dit gevaarlijk zijn voor de weggebruikers. Ons team van de technische dienst is helemaal klaar om te strooien en sneeuw te ruimen.

Met het sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan wil de gemeente Wingene streven naar verkeersveiligheid. Als lokale overheid hebben we de verplichting om risico’s bij sneeuwen
ijzelgladheid zo optimaal mogelijk te bestrijden voor alle gemeentewegen. Dit plan geldt van 1 november tot en met 31 maart en beschrijft de werkwijze van de gemeente.

Er zijn 3 strooicircuits uitgewerkt: telkens 1 wegencircuit voor Wingene en Zwevezele en
1 fietscircuit. Afhankelijk van het weertype treedt een bepaalde fase van de sneeuwen
ijzelbestrijding in werking. Per fase is vastgelegd wie verantwoordelijk is en hoe de samenwerking verloopt. Bij lichte en strenge(re) nachtvorst zal onze technische dienst preventief strooien. Als er een lichte of hevige sneeuwval wordt voorspeld zal de dienst curatief strooien en ruimen. De technische dienst neemt de centra en de fietspaden
voor haar rekening. De landbouwers van vzw Werkers zorgen voor het strooien
en ruimen van de hoofdwegen.

Bij zeer plaatselijk en gering verkeer (bv.woonwijken) heeft strooien weinig tot geen effect. De doorwerking verloopt te traag. Zout en sneeuw moeten voldoende gemengd worden door het toedoen van auto- en vrachtverkeer, vooraleer strooien het gewenste resultaat heeft.

Om de technische dienst te ondersteunen, werd een overeenkomst gesloten met vzw
Werkers. Deze organisatie zet tijd en middelen van tuin- en landbouwers in voor maatschappelijke taken en verstevigt de positie van de land- en tuinbouwsector in de samenleving.
Zij zorgden voor 2 bereidwillige landbouwers uit Wingene en Zwevezele.
Deze landbouwers beschikken over een tractor en een strooier. Bijkomend investeren ze zelf in een sneeuwschop. De gemeente voorziet hen van het nodige strooizout.

Beide teams zijn 24 op 24 uur beschikbaar en kunnen dus onmiddellijk ingeschakeld worden wanneer dit nodig is.

Bij effectieve sneeuwval wordt zo extra capaciteit voorzien om de hoofdwegen zo snel mogelijk vrij te maken. Bij nachtvorst en ijzelvorming wordt na de invalswegen ook de landbouwwegen zoveel als mogelijk gestrooid.

De voetpaden aan de gemeentelijke gebouwen, inclusief kerken, zal onze eigen dienst manueel strooien op plaatsen die noodzakelijk zijn om de toegang tot het gebouw te
verzekeren.

Tot slot rekenen we ook op jouw hulp. De voetpaden en de omgeving van privéwoningen zal de technische dienst niet ruimen. Dit is opgesteld door de algemene politieverordening.
Sneeuwruimen en zout strooien voor eigen deur zorgt ervoor dat het voor elke voetganger veilig blijft. Ook je oudere buurman of buurvrouw zal enorm gelukkig zijn als je een handje helpt met het voetpad of de oprit sneeuw- en ijzelvrij te maken.

 

De volledige route voor de sneeuw- en ijzelbestrijding vind je terug via deze website


Tot slot rekenen we ook op jouw hulp. De voetpaden en de omgeving van privéwoningen zal de technische dienst niet ruimen. Dit is opgesteld door de algemene politieverordening.
Sneeuwruimen en zout strooien voor eigen deur zorgt ervoor dat het voor elke voetganger veilig blijft. Ook je oudere buurman of buurvrouw zal enorm gelukkig zijn als je een handje helpt met het voetpad of de oprit sneeuw- en ijzelvrij te maken.