Gemeente Wingene

Versteviging gracht Yzerbergstraat

Wat houden de werken in? 

De bestaande versteviging van de gracht ter hoogte van huisnummer 32-36 is deels uitgespoeld, beschadigd en onstabiel. Een aannemer werd aangesteld om oeverversteviging aan te brengen in de gracht om verdere uitspoeling en herstellingen tegen te gaan. De werken kaderen binnen kwalitatieve en duurzame waterhuishouding en zullen in één aaneensluitende periode uitgevoerd worden. 

Wanneer?

De werken starten op woensdag 2 maart en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot eind maart 2022 duren. Deze werken werden vroegtijdig beëindigd. 

Hinder? 

De weg wordt volledig afgesloten gedurende de uitvoering van de herstellingswerken. Doorgaand verkeer in de Yzerbergstraat is niet mogelijk. 

Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Goethalsstraat - Hille en tussen de N50 - Landsmanstraat.