Gemeente Wingene

Zorgzame Buurt 'Metgeselle(n)'

In 2022 trekt Wingene de buurt in met het Zorgzame Buurtproject 'Metgeselle(n)'

De pandemie versterkte gevoelens van eenzaamheid. Dat is een feit. Maar wat we ook zagen, was een enorme golf aan solidariteit. Bij elke Warm Wingene actie stonden we versteld van de vele warme reacties van Wingenaars.

Wanneer mensen hulp nodig hebben, beroept men zich in de eerste plaats op hun familie. Maar om allerlei redenen is dit netwerk niet altijd beschikbaar en dan kijkt men naar de buurt. Het is echter niet altijd gemakkelijk om contact te leggen met de buren of om hulp te vragen. Het is net daar dat we met ons project Metgeselle(n) op willen werken.

We zullen een netwerk van helpende Wingenaars oprichten, zodat elke vraag beantwoord kan worden. Heb je bijvoorbeeld nood aan iemand die een kleine boodschap voor jou wil doen, dan zoeken wij in ons netwerk naar de juiste vrijwilliger. Daarnaast brengen we ook alle professionele spelers in kaart.

Op die manier willen we evolueren naar een Zorgzame Buurt. Dat is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen.

Het project Metgeselle(n) zal begeleid worden door een buurtzorgregisseur die het aanspreekpunt voor buurtbewoners, organisaties en verenigingen vormt. Deze buurtzorgregisseur treedt daarbij op als brugfiguur tussen de buurtbewoners, organisaties, verenigingen en het lokaal bestuur. Daarnaast zet de buurtzorgregisseur in op een intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners. Ik hoop deze persoon aan jullie te kunnen voorstellen in het volgende boekje.

Dit project is een samenwerking tussen Woonzorggroep GVO, scholengroep Driespan, gemeente Wingene en Saamo.