Gemeente Wingene

Zwaar vervoer

Algemene maatregelen

De maatregelen voor het zwaar verkeer worden afgestemd op de aanpalende gemeenten. Zo richten we het verkeer maximaal op de gewestwegen en vervolgens de ontsluitingswegen. In vele straten geldt een verbod op 3,5 ton. We werken ook met uitgezonderd plaatselijk verkeer of eenrichtingsverkeer.

Het zwaar verkeer voor de industrie in Zwevezele willen we maximaal richten op de N50 om het centrum te ontlasten. Om hiervoor te zorgen, werden borden geplaatst op Hille Noord en Hille Zuid.

Ook het gebruik van wisselend parkeren en fietssuggestiestroken in straten en de trajectcontroles in de Beernemstraat zorgen ervoor dat het zwaar verkeer opgehouden wordt en zo een andere route verkiest.

Charter Werftransport

Eind 2017 sloeg de gemeente de handen in elkaar met Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA en ondertekenden we het Charter Werftransport. Deze samenwerking draagt bij aan vlot bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat:

  • Alle werftransport in de buurt van scholen wordt tijdens de begin- en de einduren van de schooldag zoveel mogelijk vermeden en tot het strikte minimum wordt beperkt. 
  • Werftransport met tractoren wordt maximaal geweerd uit de bebouwde kom en nabij scholen.
  • Transporten moeten waar mogelijk via de hoofdwegen gebeuren. 

De Dienst Mobiliteit zorgt hierover voor actieve communicatie naar de aannemers, bouwbedrijven, ... die in onze gemeente aan de slag zijn.