Gemeente Wingene

Zwerfvuilactie 2021

Sigarettenpeuken, etensresten, blikjes, plastic flesjes,... langs wandelpaden en wegbermen. Iedereen ergert zich aan rondslingerend zwerfvuil… en toch heeft iemand dit afval daar zomaar achtergelaten.

Hoewel ‘betrapte’ sluikstorters zwaar beboet worden, blijft het zwerfvuil ook in onze gemeente een probleem. Het gaat meestal om kleine en verspreide hoeveelheden. Maar vele kleintjes samen zorgen ervoor dat sommige locaties vuil ogen. 

Vervuilers een duidelijk signaal geven

We willen vervuilers een halt toeroepen en hen een duidelijk signaal geven. Daarom rukken we op zaterdag 27 maart uit voor een grote opruimactie. De gemeentelijke milieuraad en leden van verschillende verenigingen gaan op deze dag samen op pad om de wegbermen langs landelijke wegen en fietspaden ‘schoon te maken'. 

Zwerfvuilactie op zaterdag 27 maart 2021

Verloop van de zwerfvuilactie 

9.00 uur

We verwachten alle deelnemers op het Gemeenteplein in Wingene (dat is het plein achter het gemeentehuis aan de bibliotheek

09.15

-

11 uur

- De deelnemers worden in kleine groepjes verdeeld van maximaal vier personen.

- Iedere deelnemer krijgt handschoenen, een fluovestje, restafval- en PMD-zakken mee op zijn of haar zwerfvuiltocht

Voor schoolgaande jeugd en jeugdverenigingen :

- Bij iedere groep is een volwassen begeleider aanwezig

- Ruimen enkel in veilige openbare groenzones :

- in Zwevezele: omgeving sportpark, Kasteelpark, parking de Wissel

- in Wingene: omgeving sportpark en recreatiebad de Alk, Gemeenteplein en wandelpad Vredestraat, groenzone feestzaal de Verrekijker

- Een begeleider voert de leerlingen met eigen wagen (liefst in combinatie met een aanhangwagen) naar de locatie.

- De gemeentelijke camionetten worden ingezet voor locaties die ver van het vertrekpunt gelegen zijn.

11.15 uur

We verwachten alle deelnemers terug op het Gemeenteplein waar we al het ingezamelde afval samenbrengen. We maken een groepsfoto en vervolgens krijgen alle deelnemers een hapje en een drankje. Iedereen wordt ook beloond met een gratis ticket voor een zwembeurt in recreatiebad de Alk. 

Inschrijven maar! 

Omwille van praktische redenen en om voor iedereen voldoende materiaal te kunnen voorzien, vragen we om vooraf in te schrijven. Gebruik daarvoor het digitaal inschrijfformulier (zie bovenaan deze pagina). Enkele dagen voor de zwerfvuilactie ontvang je van ons nog enkele praktische richtlijnen. Tot dan!